RODO

Klauzula informacyjna RODO

Dane osobowe

Ponieważ firma Iwero zbiera dane osobowe w celach świadczenia usług za pomocą powyższych serwisów, podajemy poniższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 GDPR konieczne informacje.

1. Kto jest administratorem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane twoje dane osobowe?
Administratorem jest firma Iwero Iwona Eriksson zarejestrowana w Szwecji, w Upplands Väsby na ulicy Humlevägen 5. I reprezentującej powyższe serwisy inrernetowe: iwonaeriksson.pl, drutoterapia.blogspot.se, iwonaerikssondesign.eu, sklep.iwonaerikssondesign.eu oraz robienienadrutach.pl

2. Jakie są dane kontaktowe firmy?
Jeśli chesz dowiedzieć się więcej na temat, w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe lub zadać inne pytania napisz na adres: iwona @ iwonaeriksson. eu (bez spacji).

3. W jaki sposób firma Iwero wchodzi w posiadanie twoich danych?
Otrzymujemy je podczas dokonania zakupów na stronie sklep.iwonaerikssondesign.eu, robienienadrutach.pl, zapisaniu się na Kurs podstaw na drutach lub na newsletter na stronie drutoterapia.blogspot.se.

4. Jaki jest cel przetwarzania twoich danych osobowych przez Iwero?

Przetwarzamy twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
1). Możliwości swiadczenia usług związanych z zakupieniem towaru.
2). Zakładania i zarządzenia twoim kontem lub kontami, które są potrzebne do korzystania z zakupionej usługi.
3). Możliwości swiadczenia pomocy (także technicznej) związanej z korzystaniem z zakupionych materiałów.
4). Możliwości obsługiwania zgłaszanych do nas przez ciebie kwestii i zagadnień.
5). Kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług.
6). Pomocy w reklamycjach, jeśli takie składasz.
7). Przetwarzamy także twoje dane w celach marketingowych, które są tematycznie związane z pobranymi lub zakupionymi przez ciebie od nas materiałami i usługami.8). W celu kontaktowania się z tobą w działaniach marketingowych poprzez dostępne kanały komunikacji (e-mail) za twoją wcześniej złożoną zgodą.

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
W czasie korzystania z powyżej podanych serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości wypadków imię i adres e-mail, w niektórych przypadkach hasło oraz nazwisko.

Wymagamy tylko dane, które są niezbędne do działania serwisów. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi zamówioną usługę lub informację. Imię pozwala na zwracanie się do użytkowanika po imieniu. Nazwisko potrzebne jest często do lepszej i właściwej identyfikacji użytkownika. Hasło potrzebne jest do stworzenia dostępu do konta, które potrzebuje użytkownik w celu możliwości korzystania z usługi.

W zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie pobierane są dane, potrzebne w celu przetworzenia tej usługi. Kto, oprócz Iwero pobiera te dane, zobacz poniżej w punkcie 6.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować twojego zamówienia lub usługi.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa podatkowego, możemy wymagać od ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych.
Poza tymi przypadkami podanie twoich danych jest dobrowolne.

6. Komu udostępniamy twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane firmom zajmującym się księgowością, urzędowi skarbowemu oraz firmom obsługującymi płatności.
Które z poniższych firm obsługujących płatności przetwarzają twoje dane, zależy od twojego wyboru w czasie dokonywania płatności za produkt lub usługę w serwisach obsługiwanych przez firme Iwero.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz:
1). PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
2). Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (TPay) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, numer NIP 7773061579, REGON 300878437 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
3). PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal L–2449, Luxemburg w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Poza powyższymi przypadkami udpstępniania twoich danych firma Iwero nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

7. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy z tobą zawartej, a także po jej zakończeniu w celach:
1). Możliwości dostępu do materiałów zakupionych lu pobranych za darmo przez ciebie do czasu wniesienia twojej prośby o zakończenie kont, poprzez które możesz korzystać z tych materiałów.
2). Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Maksymalnie przez okres 7 lat od dnia realizacji ostaniego zamówienia.
3). Przechowujemy twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
4). W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – przetwarzamy twoje dane podczas ich trwania do okresu rozliczenia i wręczania nagród.

8. Czy możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili możesz wycofać swoją wcześniej złożoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych i do usunięcia ich z systemu.
Jakkolwiek wycofanie takiej zgody może być jednoznaczne z koniecznością usunięcia twojego dostępu do zakupionych wcześniej przez ciebie cyfrowych materiałów dostępnych jedynie z konta stworzonego na którymś z naszych serwisów.

W każdej chwili możesz zapytać na adres podany w puncie 2, w jaki sposób rzutuje usunięcie Twoich danych na wcześniej zakupione przez ciebie u nas materiały.

9. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz zawsze złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:

– sprostowanie (poprawienie danych),
– usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych,
– ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku),
– dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych),


Stosowny wniosek można złożyć na e-mail podany w punkcie 2 . Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas twoich danych oraz celu ich przetwarzania.

10. Czy przekazujemy twoje dane do państw spoza EU?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EU.

11. Czy przetwarzamy twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Iwero polega na przetwarzaniu twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  • Twój koszyk jest pusty.